Skip to content
https://get.wise.se/hs-fs/hubfs/orange-office.jpg?width=2199&quality=high

Vad gör alla Office Managers när ingen är på kontoret?

När många verksamheter gått över till att arbeta delvis eller nästan helt på distans minskar behovet av en Office Manager. Det blir färre personer att ta hand om på kontoret och inte lika mycket praktiskt att ta hand om i lokalerna. Rollen blir till stor del överflödig. Eller? Tvärtom säger vi! Det är nu det blir extra viktigt med en nyckelroll som skapar förutsättningar för värdefulla möten.
Blogg

Kontoret som mötesplats och kulturell symbol

Kontoret fyller fortfarande en viktig funktion som plats för fokuserat arbete. Inte alla har förutsättningar och möjligheter till det i sin hemmiljö. Men än viktigare blir också kontorets funktion som stimulerande mötesplats. En inspirerande arbetsmiljö där det fysiska mötet skapar motivation, glädje och samhörighet. Det låter lite högtravande, men man kan nästan säga att kontoret fungerar som en kulturell symbol. Där kulturen blir levande och manifesteras i både den fysiska miljön och i mötet mellan människorna. En central del varje Office Managers uppdrag blir att fylla det fysiska mötet på kontoret med såväl funktionalitet och effektivitet som med energi, kreativitet och glädje. 

Att locka istället för att tvinga

Många företag har satt upp riktlinjer kring hur stor del av tiden medarbetarna ska arbeta från kontoret, eller beslutat om fasta dagar när alla ska vara på plats. I vissa fall kan det skapa en känsla av att tvång och att bara behöva åka dit för att man måste. Intentionen bakom de här riktlinjerna har i de allra flesta fall att göra med en tro på att vi blir bättre tillsammans och att vi regelbundet behöver mötas fysiskt för att bibehålla samhörighet, ha roligt tillsammans och samverka för bättre arbetsresultat. Office Managern har en viktig roll i att facilitera just det. Det kan handla om att skapa fysiska ytor med olika funktioner, till exempel samarbetsytor, kreativa mötesytor, rum för digitala sändningar och loungeytor för skönt häng. Att locka med frukostar, gemensamma luncher, tisdagsturneringar, glassbar eller roliga aw:s. Målet blir att locka istället för att tvinga.

Möten utanför kontoret

Titeln må fortfarande heta Office Manager men det ingår ofta i rollen att koordinera möten på andra platser, till exempel konferenser, företagsresor, event eller andra aktiviteter. Office Managers är specialister på att skapa det lilla extra, både som krydda i vardagen på kontoret och i större arrangemang. Ta tillvara den expertis och specialistkompetens som finns genom att bredda rollen till att bidra till en helhetsupplevelse även utanför kontorets väggar.

Signalvärdet i att bry sig om

Visst går det att skapa riktigt bra digitala möten och att både samarbeta effektivt och ha roligt tillsammans på distans. Men kontoret fyller ändå en viktig funktion i just det fysiska mötet –  i att skapa energi, boosta kreativitet och göra saker tillsammans. Det blir ett sätt att visa att det är viktigt att alla mår bra och har förutsättningar att utföra sitt jobb på ett bra sätt. Vad blir då svaret på frågan om vad alla Office Managers gör nuförtiden? De skapar värdefulla mötesplatser för alla våra härliga medarbetare!

 

Vill du ha hjälp med att kravställa rollen som Office Manager, eller är du nyfiken på att själv hitta en roll som stämningshöjande kulturbärare? Hör av dig till oss på The Pace.