Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/iStock-1320283873.jpg

En tredjedel av VD:ar kämpar med att attrahera högpresterande talanger

Att attrahera och behålla talanger är en utmaning som många företagsledare står inför idag. Enligt vår undersökning genomförd i samarbete med K2 Search och baserad på svar från ca 500 företagsledare visar det sig att en stor andel, 33%, upplever det som en stor utmaning att attrahera och behålla högpresterande talanger. Ytterligare 5% anser till och med att det är en mycket stor utmaning.
Blogg

Ta del av hela rapporten här!

Denna utmaning kan delvis bero på en konkurrensutsatt arbetsmarknad där talanger har många alternativ att välja mellan. Men det kan också vara ett resultat av brister i företagens rekryteringsstrategier eller arbetsklimat. För att möta dessa utmaningar behöver företag ta ett helhetsgrepp och se över både employer branding, förmåner, arbetsmiljö och ledarskap.

Här är sju konkreta tips för att hjälpa dig att attrahera och behålla talanger:

  1. Visa på meningsfullhet och skapa en stark kultur: Tydliggör företagets vision och värderingar så att potentiella medarbetare kan känna sig engagerade och motiverade att bidra till företagets framgång. I stället för att bara se på socialt ansvarstagande, jämställdhet och hållbarhet som separata initiativ, börja betrakta dem som centrala delar av din företagskultur och affärsstrategi. Genom att införliva dessa värderingar i varje aspekt av företagets verksamhet kan du skapa en unik företagsidentitet som lockar och behåller talanger.
  2. Engagera dig i medarbetarnas välmående: Skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig sedda, hörda och uppskattade. Erbjud stöd och resurser för att främja både den fysiska och mentala hälsan hos dina anställda.
  3. Hitta rätt sätt att nå ut till din målgrupp: Använd dig av olika kanaler och plattformar för att kommunicera ditt arbetsgivarvarumärke och attrahera potentiella talanger. Börja med att lära känna din målgrupp. Vilka är det som skulle trivas hos er? Därefter gäller det att vara närvarande där din målgrupp befinner sig, både online och i verkligheten.

  4. Använd innovativa metoder för att sticka ut i mängden: Var kreativ i din rekryteringsprocess och använd dig av innovativa metoder och teknologier för att fånga intresset hos potentiella talanger. Försök visa i bild, video och intervjuer med medarbetare hur det känns att jobba på ert bolag. Oftast är det känslan som spelar störst roll i huruvida en kandidat väljer just er.
  5. Erbjud tydliga karriärmöjligheter och utvecklingsprogram: Visa på möjligheten till personlig och professionell utveckling inom organisationen. Genom att erbjuda utbildningsprogram, mentorskap och tydliga karriärvägar kan du locka talanger som strävar efter att växa och utvecklas.
  6. Satsa på tryggt ledarskap: Utbilda och stötta dina chefer i att utveckla sina ledarskapsfärdigheter så att de i sin tur kan skapa en trygg och stödjande arbetsmiljö för sina team. Tydlig kommunikation, feedback och öppenhet är nyckelfaktorer för att skapa förtroende och engagemang hos dina medarbetare. Hela 20 % av VD:ar och företagsledare som deltagit i vår undersökning anser att kommunikation med resten av organisationen är en stor utmaning. Att satsa på en tydlig internkommunikation ger mycket tillbaka i form av lojala och ambitiösa medarbetare.
  7. Koppla ihop marknad och HR: Glöm inte att integrera marknadsavdelningen i rekryteringsprocessen för att säkerställa att ditt arbetsgivarvarumärke kommuniceras på ett konsekvent och attraktivt sätt. Samarbeta för att synliggöra företagets kultur, värderingar och karriärmöjligheter på ett sätt som tilltalar din målgrupp.

Genom att implementera dessa tips kan du öka dina chanser att attrahera och behålla de bästa talangerna för din organisation. Satsa på att förenkla och förtydliga. Skarp kommunikation gör att medarbetare känner sig involverade och ökar motivationen. Och en stark kultur där värderingar är ständigt levande snarare än ord på papper kan ni få trygga medarbetare som stannar. Vi hoppas att tipsen är värdefulla för dig. Ta del av mer bloggar och artiklar på ämnet här!