Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/titelguiden-image-hs.jpg

Den stora titelguiden

I den här guiden vill vi ge en överblick över olika roller inom administration, och samtidigt visa vilka fantastiska värden de bidrar med
Guide

Inom området administration finns många närliggande titlar, som ibland är likvärdiga alternativ men som ibland indikerar en viktig skillnad i fokus eller ansvar. Det blir också allt vanligare, framförallt inom det privata näringslivet,
att använda engelska motsvarigheter. Det engelska begreppet Business support, affärsstöd på svenska, används ofta övergripande för hela området administration, för att tydliggöra att dessa roller och funktioner har som huvuduppgift att just stötta affären. Det förekommer också att specifika roller får tillägget Business support titeln. 


I denna guide har vi, utöver att beskriva olika roller inom administration, även uppmärksammat vilka egenskaper som är allra viktigast att ha när man arbetar i en viss roll. Inom administration är det nästan alltid viktigt att vara open-minded, service-minded och social. Men vissa egenskaper sticker ut mer än andra och det är dessa egenskaper vi valt att lyfta för varje roll vi tagit upp i denna guide.