Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/iStock-1344481472.jpg

Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling – Konsult inom Virtual Executive Assistant

En blandning av enkla och komplexa uppgifter med administrativt fokus. Det behovet hade Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling som tog in en Virtual Executive Assistant på konsultbasis. På kort tid lyckades de effektivisera en rad administrativa uppgifter och frigöra tid så att medarbetarna kunde fokusera på mer prioriterade frågor.
Case

Effektiv konsultlösning frigjorde värdefull tid i verksamheten

Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling är ett konsultföretag som arbetar med ledar- och organisationsutveckling. Konsulterna på bolaget är seniora och arbetar inom olika branscher med fokus på grupputveckling på ledningsnivå, chefshandledning och coachning samt ledarskapsutbildningar. Företaget utför uppdrag i hela Sverige, både digitalt och på plats ute hos kunden.

Administrativa tidstjuvar

Det var när små administrativa uppgifter blev allt fler som Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling insåg att de var i behov av en lösning. Någon behövde hantera allt från beställningar av material till fix och trix med hemsida och tester kopplat till uppdragen de utförde. Både enkla och förhållandevis komplexa uppgifter som måste göras, men som inte kändes som självklara arbetsuppgifter för någon av de anställda. De befann sig helt enkelt i en situation där kompetenta konsulter tvingades lägga tid på administrativt extra-arbete, något som tog fokus från det egentliga uppdraget.

En smart och snabb lösning

“Jag hade haft kontakt med Wise Professionals tidigare och blev rekommenderad att kontakta The Pace”, förklarar Agneta Nordstrand, konsult på Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling.

Utifrån företagets behov föreslog The Pace att de skulle ta in en Virtual Executive Assistant som konsult. Med hjälp av den digitala konsulten kunde de få undan de tidskrävande administrativa uppgifterna med hjälp från någon som snabbt kunde sätta sig in i frågorna och lösa både enkla och mer komplicerade göromål. Det visade sig att de också fick ny värdefull kunskap på köpet.

“Vi är väldigt nöjda. Konsulten tog sig snabbt an nya utmaningar, ställde kloka frågor, tog tag i uppgifter och gav oss tips utifrån tidigare erfarenheter.”, säger Agneta.

Agneta Nordstrand Riddarfjärden
Agneta Nordstrand, konsult på Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling.

 

“Lyhört och följsamt samarbete”

Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling hade tidigare samarbetat med Wise Professionals andra specialistområden, men det var första gången de tog in en konsult från The Pace.

“Samarbetet har varit väldigt bra. Vi uppskattar den lyhördhet och följsamhet som fanns utifrån vår utdragna process.”. 

Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling såg direkt snabba resultat i form av ökad effektivitet. Genom att ta in en konsult som helhjärtat fokuserade på att lösa de administrativa frågorna fick organisationen tid att prioritera rätt saker, förklarar Agneta.

“Genom att ta in en Virtual Executive Assistant-konsult har vi kunnat frigöra tid för övriga i företaget, som har kunnat fokusera på uppgifter de både är mer intresserade av och duktiga på.”